Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

inthemiddleofnowhere

June 21 2017

inthemiddleofnowhere
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamirabell mirabell
inthemiddleofnowhere
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viasognito sognito

June 11 2017

inthemiddleofnowhere
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney

June 10 2017

inthemiddleofnowhere
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney

June 09 2017

inthemiddleofnowhere
1510 847f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

June 07 2017

inthemiddleofnowhere
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
inthemiddleofnowhere
0143 da6e
Reposted fromaletodelio aletodelio vialilu lilu
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viapoisoned-life poisoned-life
inthemiddleofnowhere

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
inthemiddleofnowhere

June 04 2017

inthemiddleofnowhere
6501 323c
inthemiddleofnowhere

Ale żeby tak na kogoś patrzeć, po prostu siedzieć, patrzeć i rozmawiać i nagle zorientować się, że to już rano? Kto teraz jeszcze miał czas i chęć, żeby przegadać całą noc?

— David Nicholls
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
inthemiddleofnowhere
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viaeternaljourney eternaljourney
1003 3e6e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl