Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.

(via

the-end-baby

)

.

(via a3g3d2)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
inthemiddleofnowhere
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viakatalama katalama
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
8099 c799 500

November 22 2017

1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

inthemiddleofnowhere
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadobby dobby
inthemiddleofnowhere
Jedną z rzeczy, które przychodzą z dojrzałością, jest świadomość, że masz wpływ na swoje zachowania, a nie na cudze. Możesz decydować, co chcesz dawać z siebie w związku, ale to, co dostaniesz jest już poza twoją kontrolą. Jedyna prawdziwa decyzja jaką możesz podjąć to ta, kogo chcesz mieć blisko siebie. Dlatego bądź odpowiednią osobą, ale też pamiętaj o tym, żeby nie dawać nieskończonych szans komuś, kto „mógłby być ideałem”, „jeszcze się zmieni” albo który „przecież się stara”, ale póki co, to ty w tym związku dajesz więcej.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby
6758 df2f 500
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 21 2017

inthemiddleofnowhere
2430 26b5
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaolvide olvide
0160 42c1
Reposted fromSkydelan Skydelan viadzony dzony
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viasatyra satyra
inthemiddleofnowhere


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasatyra satyra
inthemiddleofnowhere
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapunkahontaz punkahontaz
inthemiddleofnowhere
2542 dd23 500
inthemiddleofnowhere
2087 c033
Reposted fromtgs tgs vialeszekzukowski leszekzukowski
inthemiddleofnowhere
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa

November 19 2017

inthemiddleofnowhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl