Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

inthemiddleofnowhere
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viafajnychnielubie fajnychnielubie
inthemiddleofnowhere
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera

May 23 2019

inthemiddleofnowhere
"Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć".
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
inthemiddleofnowhere
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPaseroVirus PaseroVirus
inthemiddleofnowhere
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie vialaters laters
inthemiddleofnowhere
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
Reposted fromupinthesky upinthesky viarogerthat rogerthat
inthemiddleofnowhere
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaters laters

May 21 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaoll oll
inthemiddleofnowhere
5760 6a58
inthemiddleofnowhere
3150 fd57 500
co my wiemy o napięciu..
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
2608 2545 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaPaseroVirus PaseroVirus

May 20 2019

inthemiddleofnowhere
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
0306 6a9b
Reposted fromgrobson grobson viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
2955 d430 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaoll oll
inthemiddleofnowhere
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji. 
Reposted fromlovvie lovvie viain-flagranti in-flagranti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl