Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

inthemiddleofnowhere
1911 1df7 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
5587 7922 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
inthemiddleofnowhere

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
inthemiddleofnowhere
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
9756 0919 500
Reposted fromTamahl Tamahl viablackheartgirl blackheartgirl

July 21 2019

inthemiddleofnowhere
Reposted fromshakeme shakeme
inthemiddleofnowhere
2087 d2f2 500
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
inthemiddleofnowhere
8636 21dd 500
Reposted fromallblack allblack viasucznik sucznik
inthemiddleofnowhere
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
inthemiddleofnowhere
3875 13ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
6623 75f4
inthemiddleofnowhere
0282 87f6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajunior13 junior13
inthemiddleofnowhere
8889 2c09
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13

July 20 2019

inthemiddleofnowhere
2167 7f21 500
Reposted fromgruzdlacyganow gruzdlacyganow viaertai666 ertai666
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viajunior13 junior13
inthemiddleofnowhere
2947 f261 500
Reposted fromzie zie viasucznik sucznik
inthemiddleofnowhere
2946 3e28 500
Reposted fromzie zie viasucznik sucznik
inthemiddleofnowhere
4262 be35 500
nap
Reposted fromPsaiko Psaiko viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl