Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

inthemiddleofnowhere
Reposted frompsychedelix psychedelix
inthemiddleofnowhere
Reposted fromFlau Flau
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Reposted fromshakeme shakeme
inthemiddleofnowhere
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
inthemiddleofnowhere
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
Reposted fromFlau Flau
inthemiddleofnowhere
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
W życiu każdej kobiety przychodzi moment zdecydowania.

Wiemy, że pragniemy bliskości, nie dla samych przytulanek. Pragniemy rozdać to, co mamy wewnątrz.

I nagle wszyscy dotychczasowi chłopcy, pozostają chłopcami. A my potrzebujemy mężczyzny.

Tak samo zdecydowanego jak my same.
— #45
Reposted fromffina ffina viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viaeternaljourney eternaljourney

September 20 2018

inthemiddleofnowhere
6072 d62e 500
Reposted fromspokodama spokodama viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
6513 da05 500
inthemiddleofnowhere
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
inthemiddleofnowhere
Reposted fromshakeme shakeme
inthemiddleofnowhere
7242 eef5 500
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
8914 1e29
GG:)
Reposted fromseriale seriale viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
(...) chodziłam po ziemi jak naszprycowana i chyba pierwszy raz w życiu byłam szczęśliwa. Zaufałam, uwierzyłam do samego końca, czułam się bezpieczna, nie potrafiłam się na niego złościć, uczyłam się gotować i czekać na niego z ziemniakami, chciałam dać mu wszystko
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viazupson zupson
inthemiddleofnowhere
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viazupson zupson

September 19 2018

9780 1bc8
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl