Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.

September 22 2018

1897 ef87 500
Reposted fromturquoise turquoise viajointskurwysyn jointskurwysyn
inthemiddleofnowhere
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
inthemiddleofnowhere
8224 a25f 500
Reposted fromteijakool teijakool
inthemiddleofnowhere
8280 2a75 500
Reposted frominto-black into-black
7982 2c05
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazupson zupson
inthemiddleofnowhere
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viazupson zupson
inthemiddleofnowhere
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viazupson zupson
inthemiddleofnowhere
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88
inthemiddleofnowhere
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaskrzacik skrzacik
inthemiddleofnowhere
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainzynier inzynier
inthemiddleofnowhere

September 21 2018

inthemiddleofnowhere
Reposted frompsychedelix psychedelix
inthemiddleofnowhere
Reposted fromFlau Flau
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Reposted fromshakeme shakeme
inthemiddleofnowhere
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
inthemiddleofnowhere
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
Reposted fromFlau Flau
inthemiddleofnowhere
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl