Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

inthemiddleofnowhere
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
inthemiddleofnowhere
Morning Strolls in Yosemite
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajunior13 junior13
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
7990 c56d 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere

November 16 2019

inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
inthemiddleofnowhere
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
inthemiddleofnowhere
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
inthemiddleofnowhere
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viajunior13 junior13
inthemiddleofnowhere
5107 7be0 500
inthemiddleofnowhere
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
(...) żyjemy w kulturze, w której cenione jest posiadanie pewnych dóbr i ekscytujących doświadczeń: masz mieć fajne wakacje, superseks, ekstraprzeżycia. A do tego powinieneś atrakcyjnie wyglądać, przy czym to kultura powie ci, co można uznać za atrakcyjne. Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, jak to określił francuski filozof Guy Debord. Co nie jest spektaklem, nie istnieje. Co nie jest sfilmowane, nie istnieje. Co nie jest w mediach społecznościowych, tego nie ma. Czego inni nie widzą, tego też nie ma.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
inthemiddleofnowhere
7996 00fc 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl