Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

inthemiddleofnowhere
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds
inthemiddleofnowhere
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunmadebeds unmadebeds
inthemiddleofnowhere
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
8138 243e 500
inthemiddleofnowhere
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
5618 9a89 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaszydera szydera
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viathebelljar thebelljar
inthemiddleofnowhere
3732 45c4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted frommercurygirl mercurygirl viazupson zupson
inthemiddleofnowhere
3705 f4a4 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
3714 1029 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
inthemiddleofnowhere
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

March 11 2019

inthemiddleofnowhere
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viaolvide olvide
inthemiddleofnowhere
5686 fb17
Reposted fromcalifornia-love california-love vianihuhu nihuhu
inthemiddleofnowhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl