Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

inthemiddleofnowhere
5534 cbe7 500
Reposted fromkoloryzacja koloryzacja viazupson zupson

March 25 2017

inthemiddleofnowhere
4856 c443 500
Reposted fromkjuik kjuik viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viasognito sognito
inthemiddleofnowhere
Reposted fromseraphic seraphic viadelicja8 delicja8
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viadelicja8 delicja8
8585 948a 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabrzask brzask
1078 3f1d
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viabrzask brzask
inthemiddleofnowhere
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się. 
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób. 
Choćby gołębia...
Reposted fromonlyonelife onlyonelife viaxannabelle xannabelle
inthemiddleofnowhere
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)

March 23 2017

inthemiddleofnowhere
3601 b300
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
inthemiddleofnowhere
6689 1fb2
inthemiddleofnowhere
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy vialeszekzukowski leszekzukowski
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss

March 22 2017

inthemiddleofnowhere
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
inthemiddleofnowhere
2704 982a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl