Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

inthemiddleofnowhere
4061 2de1
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney

April 23 2017

April 22 2017

7143 444f

vethox:

I DON’T BELIEVE IN
GLOBAL WARMING

- bansky, uk

April 21 2017

inthemiddleofnowhere
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viainherownway inherownway

April 20 2017

Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

April 19 2017

inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
inthemiddleofnowhere
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaszydera szydera

April 18 2017

0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viainherownway inherownway
inthemiddleofnowhere
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
inthemiddleofnowhere
0538 0814
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere

April 17 2017

inthemiddleofnowhere
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaeternaljourney eternaljourney
inthemiddleofnowhere
4686 9cfd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamissyseepy missyseepy
inthemiddleofnowhere
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vialaters laters

April 16 2017

inthemiddleofnowhere
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
inthemiddleofnowhere
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 15 2017

inthemiddleofnowhere
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
inthemiddleofnowhere
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl